banner

Tỷ Lệ Cá Cược Ngoại Hạng Anh Hôm Nay

Premier League
GiờTrận ĐấuKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
2:00
28/09
Crystal Palace
Brighton
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.90
Xỉu 3.5 : 1.22
Tài 1.5 : 1.40
Xỉu 1.5 : 2.70
Tài 4.5 : 7.50
Xỉu 4.5 : 1.06
Tài 2.5 : 2.25
Xỉu 2.5 : 1.60
Tài 0.5 : 1.08
Xỉu 0.5 : 6.50
Tài 5.5 : 13.50
Xỉu 5.5 : 1.01
Chẵn : 1.95
Lẻ : 1.75
Đội nhà -1 : 6.50
Đội khách -1 : 1.36
Hòa -1 : 4.50
Đội nhà +1 : 1.50
Đội khách +1 : 5.25
Hòa +1 : 4.00
Đội nhà +2 : 1.13
Hòa +2 : 7.00
Đội khách +2 : 11.50
Đội nhà -2 : 14.50
Hòa -2 : 8.00
Đội khách -2 : 1.09
Đội nhà : 3.00
Hòa : 3.10
Đội khách : 2.55
23:30
02/10
Brighton
Arsenal
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.50
Xỉu 3.5 : 1.26
Tài 1.5 : 1.34
Xỉu 1.5 : 3.00
Tài 4.5 : 6.50
Xỉu 4.5 : 1.08
Tài 2.5 : 2.05
Xỉu 2.5 : 1.72
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 7.25
Tài 5.5 : 11.50
Xỉu 5.5 : 1.01
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 5.75
Đội khách -1 : 1.42
Hòa -1 : 4.40
Đội nhà +1 : 1.50
Đội khách +1 : 5.00
Hòa +1 : 4.10
Đội nhà +2 : 1.15
Hòa +2 : 6.75
Đội khách +2 : 11.00
Đội nhà -2 : 13.00
Hòa -2 : 7.75
Đội khách -2 : 1.11
Đội nhà : 2.85
Hòa : 3.30
Đội khách : 2.50
21:00
02/10
Burnley
Norwich
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.10
Xỉu 3.5 : 1.33
Tài 1.5 : 1.28
Xỉu 1.5 : 3.30
Tài 4.5 : 5.50
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.87
Xỉu 2.5 : 1.87
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 8.00
Tài 5.5 : 9.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 3.30
Đội khách -1 : 1.87
Hòa -1 : 3.70
Đội nhà +1 : 1.22
Đội khách +1 : 9.00
Hòa +1 : 5.50
Đội nhà +2 : 1.05
Hòa +2 : 10.00
Đội khách +2 : 18.00
Đội nhà -2 : 6.75
Hòa -2 : 5.50
Đội khách -2 : 1.28
Đội nhà : 1.91
Hòa : 3.50
Đội khách : 4.10
21:00
02/10
Chelsea
Southampton
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.55
Xỉu 3.5 : 1.45
Tài 1.5 : 1.20
Xỉu 1.5 : 4.00
Tài 4.5 : 4.33
Xỉu 4.5 : 1.18
Tài 2.5 : 1.65
Xỉu 2.5 : 2.15
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 9.50
Tài 5.5 : 7.50
Xỉu 5.5 : 1.06
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 1.90
Đội khách -1 : 3.25
Hòa -1 : 3.60
Đội nhà +1 : 1.05
Đội khách +1 : 18.50
Hòa +1 : 9.25
Đội nhà -2 : 3.20
Hòa -2 : 4.10
Đội khách -2 : 1.80
Đội nhà -3 : 6.00
Hòa -3 : 5.75
Đội khách -3 : 1.30
Đội nhà : 1.34
Hòa : 5.00
Đội khách : 9.75
20:00
03/10
Crystal Palace
Leicester
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.30
Tài 1.5 : 1.30
Xỉu 1.5 : 3.25
Tài 4.5 : 5.75
Xỉu 4.5 : 1.10
Tài 2.5 : 1.91
Xỉu 2.5 : 1.83
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 7.75
Tài 5.5 : 9.75
Xỉu 5.5 : 1.02
Chẵn : 1.91
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 6.50
Đội khách -1 : 1.34
Hòa -1 : 4.75
Đội nhà +1 : 1.60
Đội khách +1 : 4.33
Hòa +1 : 4.00
Đội nhà +2 : 1.19
Hòa +2 : 6.25
Đội khách +2 : 9.25
Đội nhà -2 : 14.00
Hòa -2 : 8.25
Đội khách -2 : 1.09
Đội nhà : 3.20
Hòa : 3.30
Đội khách : 2.30
21:00
02/10
Leeds
Watford
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.50
Xỉu 3.5 : 1.48
Tài 1.5 : 1.20
Xỉu 1.5 : 4.00
Tài 4.5 : 4.33
Xỉu 4.5 : 1.18
Tài 2.5 : 1.65
Xỉu 2.5 : 2.15
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 9.00
Tài 5.5 : 7.50
Xỉu 5.5 : 1.06
Chẵn : 1.91
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 2.85
Đội khách -1 : 2.05
Hòa -1 : 3.70
Đội nhà +1 : 1.18
Đội khách +1 : 9.75
Hòa +1 : 6.25
Đội nhà +2 : 1.04
Hòa +2 : 11.00
Đội khách +2 : 18.50
Đội nhà -2 : 5.50
Hòa -2 : 5.25
Đội khách -2 : 1.36
Đội nhà : 1.78
Hòa : 3.60
Đội khách : 4.75
22:30
03/10
Liverpool
Manchester City
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.60
Xỉu 3.5 : 1.44
Tài 1.5 : 1.22
Xỉu 1.5 : 3.90
Tài 4.5 : 4.60
Xỉu 4.5 : 1.16
Tài 2.5 : 1.67
Xỉu 2.5 : 2.10
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 9.25
Tài 5.5 : 8.00
Xỉu 5.5 : 1.05
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 5.25
Đội khách -1 : 1.42
Hòa -1 : 4.60
Đội nhà +1 : 1.55
Đội khách +1 : 4.40
Hòa +1 : 4.20
Đội nhà +2 : 1.18
Hòa +2 : 6.50
Đội khách +2 : 9.25
Đội nhà -2 : 11.50
Hòa -2 : 7.50
Đội khách -2 : 1.13
Đội nhà : 2.80
Hòa : 3.60
Đội khách : 2.40
18:30
02/10
Manchester United
Everton
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.65
Xỉu 3.5 : 1.42
Tài 1.5 : 1.22
Xỉu 1.5 : 3.80
Tài 4.5 : 4.60
Xỉu 4.5 : 1.16
Tài 2.5 : 1.72
Xỉu 2.5 : 2.05
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 9.25
Tài 5.5 : 8.00
Xỉu 5.5 : 1.05
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 2.20
Đội khách -1 : 2.70
Hòa -1 : 3.50
Đội nhà +1 : 1.09
Đội khách +1 : 15.00
Hòa +1 : 7.75
Đội nhà +2 : 1.01
Hòa +2 : 11.50
Đội khách +2 : 29.00
Đội nhà -2 : 4.00
Hòa -2 : 4.33
Đội khách -2 : 1.60
Đội nhà : 1.45
Hòa : 4.40
Đội khách : 7.25
20:00
03/10
Tottenham
Aston Villa
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.90
Xỉu 3.5 : 1.36
Tài 1.5 : 1.25
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 5.00
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.80
Xỉu 2.5 : 1.95
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 8.25
Tài 5.5 : 8.75
Xỉu 5.5 : 1.04
Chẵn : 1.91
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 3.90
Đội khách -1 : 1.67
Hòa -1 : 3.90
Đội nhà +1 : 1.30
Đội khách +1 : 7.00
Hòa +1 : 5.00
Đội nhà +2 : 1.08
Hòa +2 : 8.75
Đội khách +2 : 14.50
Đội nhà -2 : 8.00
Hòa -2 : 6.00
Đội khách -2 : 1.22
Đội nhà : 2.15
Hòa : 3.40
Đội khách : 3.40
20:00
03/10
West Ham
Brentford
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.30
Tài 1.5 : 1.30
Xỉu 1.5 : 3.25
Tài 4.5 : 5.75
Xỉu 4.5 : 1.10
Tài 2.5 : 1.91
Xỉu 2.5 : 1.83
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 7.75
Tài 5.5 : 9.75
Xỉu 5.5 : 1.02
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 3.20
Đội khách -1 : 1.91
Hòa -1 : 3.60
Đội nhà +1 : 1.20
Đội khách +1 : 9.50
Hòa +1 : 5.75
Đội nhà +2 : 1.04
Hòa +2 : 10.50
Đội khách +2 : 19.00
Đội nhà -2 : 6.50
Hòa -2 : 5.25
Đội khách -2 : 1.30
Đội nhà : 1.85
Hòa : 3.60
Đội khách : 4.40
21:00
02/10
Wolves
Newcastle
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.30
Tài 1.5 : 1.28
Xỉu 1.5 : 3.30
Tài 4.5 : 5.75
Xỉu 4.5 : 1.10
Tài 2.5 : 1.87
Xỉu 2.5 : 1.87
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 9.00
Tài 5.5 : 10.00
Xỉu 5.5 : 1.02
Chẵn : 1.83
Lẻ : 1.87
Đội nhà -1 : 2.75
Đội khách -1 : 2.20
Hòa -1 : 3.40
Đội nhà +1 : 1.18
Đội khách +1 : 10.50
Hòa +1 : 6.00
Đội nhà +2 : 1.03
Hòa +2 : 11.00
Đội khách +2 : 21.00
Đội nhà -2 : 5.50
Hòa -2 : 4.75
Đội khách -2 : 1.40
Đội nhà : 1.67
Hòa : 4.20
Đội khách : 4.75

Tổng quan về giải đấu Ngoại hạng Anh 2021/22

Ngoại hạng Anh là giải đấu hàng đầu nước Anh, quy tụ sự tham gia của 20 đội bóng hạng nhất nước Anh và cũng là một trong những giải đấu thu hút sự theo dõi cũng như đặt cược nhiều nhất của các cược thủ trên khắp thế giới.

Giải đấu Ngoại hạng Anh 2021/22 là giải đấu Ngoại hạng Anh lần thứ 30 kể từ năm 1992, diễn ra từ 14/08/2021 đến 22/05/2022. 

Danh sách 20 đội bóng tham dự Ngoại hạng Anh 2021-22:

 • Arsenal
 • Aston Villa
 • Brentford
 • Brighton
 • Burnley
 • Chelsea
 • Crystal Palace
 • Everton
 • Leeds United
 • Leicester City
 • Liverpool
 • Manchester United
 • Manchester City
 • Newcastle
 • Norwich City
 • Southampton
 • Tottenham Spur
 • Watford
 • West Ham
 • Wolves

Trong đó:

 • Ba đội lên hạng ở mùa giải này là: Brentford, Watford, Norwich.
 • Đương kim vô địch mùa giải là Manchester City với 86 điểm sau 38 vòng đấu, hơn đội bóng đứng thứ hai là Manchester United 12 điểm. 

Tỷ lệ kèo bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-22 

Manchester City hiện đang là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trong khi Chelsea đang nắm giữ danh hiệu đương kim vô địch Cúp C1 và dường như họ cũng đã sẵn sàng mọi thứ cho việc giành lấy danh hiệu vô địch mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Tham Gia Cá Cược Tỷ lệ Kèo Bóng Đá Ngoại Hạng tại nhà cái Vwin Ngay

Link Vào Vwin 1Link Vào 2Link Vào 3

Tuy nhiên, đó cũng là điều mà cả Manchester United và Liverpool đang hướng tới.

Bên cạnh đó, trong cuộc cạnh tranh cho vị trí top 4 tham dự Cúp C1, Arsenal, Tottenham Hotspur, Leicester City và cả những đội bóng như West Ham, Everton hay Aston Villa cũng đã sẵn sàng để tham gia cuộc chiến xếp hạng.

Với những đội bóng mới lên hạng Brentford, Watford, Norwich, họ sẽ không muốn phải quay lại thi đấu tại giải Champion ship trong khi các đội bóng Crystal Palace, Newcastle and Burnley cũng sẽ phải nỗ lực cho cuộc chiến trụ hạng.

Chính vì thế tỷ lệ kèo Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-22 sẽ vô cùng thú vị với cuộc đua giành chức vô địch gay cấn, một cuộc chiến căng thẳng cho tốp 4 và sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí trụ hạng.

Xem kèo bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất – Tỷ lệ cược Ngoại hạng Anh đêm nay

Vwin99 thường xuyên cập nhật tỷ lệ kèo bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất cho tất cả các trận đấu đang và sắp diễn ra với các tỷ lệ kèo cược chính xác nhất và sớm nhất tại đây. Hãy thường xuyên truy cập chuyên trang này để cập nhật tỷ lệ kèo mới nhất. Xem thêm: cách đọc kèo bóng đá và cách cá cược bóng đá không thua.